Becht suction plus

Instrument disinfection

25 July 2019

View 180 View

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยาชนิดเข้มข้น มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และกำจัดกลิ่น
ใช้เกี่ยวกับระบบดูดทางทันตกรรม (Becht Suction plus Concentrate)ุ

คุณสมบัติ : - มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (รวมทั้ง MRSA)และ ยีสต์ภายใน 5 นาที ในสารละลาย2%
(ตามมาตรฐาน EN 13727/14562)
- ฆ่าเชื้อ tuberculocidal (M. terrae) ภายใน 30 นาที ในสารละลาย2% (ตามมาตรฐาน EN 14348)
- ยับยั้งเชื้อ BVDV และ Vaccinia virus ภายใน 15 นาที ในสารละลาย 3% (ตามมาตรฐาน EN 14476)
- ไม่มีโฟม, อ่อนโยนต่อวัสดุ
- ไม่มีส่วนประกอบของฟีนอลหรือแอลดีไฮด์


วิธีการใช้ : สำหรับการผสมเพื่อให้ได้สารละลายพร้อมใช้ความเข้มข้น 2% ตวงน้ำยา Becht Suction plus Concentrate
จำนวน 20 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำสะอาดจำนวน 980 มิลลิลิตร ใช้ในระบบดูดทางทันตกรรม แช่ไว้ตามระยะที่ต้องการฆ่าเชื้อ
เช็ดอีกครั้งหลังการทำงานระหว่างวันเสร็จ สารละลายเมื่อผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายในหนึ่งสัปดาห์ ไม่สามารถเก็บได้

Engine by shopup.com