Bechtozid sensitive

Surface disinfection มี 2 กลิ่น กลิ่นเลมอน และธรรมชาติ (ไม่รวมหัวสเปรย์)

25 July 2019

View 157 View

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมใช้สูตรอ่อนโยน สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
อ่อนโยนอ่อนวัสดุ (Bechtozid sensitive : Ready to use Solution)์

วิธีการใช้ : ใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด ฉีดสเปรย์ลงบนผิววัตถุหรือผ้าสะอาด ฉีดให้ห่างจากตัว
หลีกเลี่ยงการสูดดม เมื่อฉีดทั่วแล้ว รอตามระยะเวลาฆ่าเชื้อ และเช็ดให้สะอาด


คุณสมบัติ : - สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้ง MRSA และ ยีสต์ภายใน1นาที (มาตรฐาน EN 13727/13624)
- ป้องกันเชื้อ tuborculosis (M. terrac) ภายใน 5 นาที (มาตรฐาน EN 14348)
- ต่อต้านเชื้อ HRV/HCV/HIV/RVDV/Vaccinia-viruses ใน 1 นาที (มาตรฐาน EN 14476)
ตามการทดสอบจาก DGMH/VA
- ปราศจากแอลดีไฮด์และฟีนอล


ส่วนประกอบ : Bechtozid sensitive 100 กรัม ประกอบด้วย < 30 กรัม เอทานอล


ข้อควรระวัง : เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ พื้นผิวที่ร้อน หลีกเลี่ยงการสูดดม สวมถุงมือ
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ใบหน้าและเสื้อผ้าที่เหมาะสม หากโดนผิวหนังให้ถอดเสื้อผ้าออก ล้างน้ำเปล่าให้สะอาด
หากสูดดมให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่อากาศถ่ายเท และค่อยๆหายใจช้าๆ หากโดนตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างระมัดระวัง
โดยล้างหลายๆรอบ ถอดคอนแทคเลนส์ออก และล้างโดยให้น้ำไหลผ่าน หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้น้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์,โฟม เป็นแป้งที่ใช้ในการดับไฟ เก็บไว้ในมิดชิดแต่ระบายอากาศ

Engine by shopup.com